Theo dõi (1)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày đăng: 10:27 27-11-2020 | 787 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp bán hàng đa cấp,

Phạm vi điều chỉnh

điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hiện diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương; điều kiện sử dụng tiền ký quỹ; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hiện diện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa phương; điều kiện sử dụng tiền ký quỹ; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/12/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

787 lượt xem

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

787 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý bán hàng đa cấp

Ngày nhập

27/11/2020

Đã xem

787 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com