Tìm kiếm trên 2561 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2561 Dự thảo
5168 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa Thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019-2020

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                              Hiện tại, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc…