Tin mới nhất

Tổng cục Hải quan trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực hải quan

Thứ Năm 16:00 28-06-2018

Để tháo những gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan; Tổng cục Hải quan đã tổng hợp và trả lời các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực này. Vui lòng tải Công văn: Tại đây

Công văn hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm theo Quy định tại QCVN: 01/2017/BCT

Thứ Hai 11:14 04-06-2018

Bộ Công Thương mới ban hành Công văn Hướng dẫn thực hiện hợp quy sản phẩm Dệt may theo Quy định tại QCVN: 01/2017/BCT Vui lòng tải Công văn: Tại đây