Vướng mắc về việc các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại nội thành Hà Nội

Thứ Ba 14:23 22-10-2019

       Bộ Giao thông vận tại nhận được Phiếu chuyển số 1466/PC-VPCP ngày 08/10/2019 Văn phòng Chính phủ gửi kèm văn bản số 28/HATAS-KN ngày 27/09/2019 của Hiệp hội Taxi Hà Nội về các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải xin làm rõ thông tin đối với giải quyết kiến nghị như sau:

      Sau khi nhận được hai văn bản kiến nghị số 11/HATAS-KN ngày 01/4/2019 và 26/HATAS-KN ngày 25/09/2019 của Hiệp hội Taxi Hà Nội gửi Bộ Giao thông vận tải và văn bản 28/HATAS-KN ngày 27/09/2019 của Hiệp hội gửi  Thủ tướng Chính phủ với nội dung: Một số doanh nghiệp khoảng 3000 xe được cấp phù hiệu tại các tỉnh ngoài những đưa xe về hoạt động thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội gây mất trật tự vận tải có dấu hiệu “lách luật, phá giá thị trường, trốn tránh các nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ về BHXH của nhà nước…”

       Trên cơ sở đó, dựa vào quy định của pháp luật, Bộ giao thông vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội  và Ủy ban nhân dân tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng của các địa phương:

  • Kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có Ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình. 
  • Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh và kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật hiện hành đối với đơn vị vận tải theo phản án của Hiệp hội Taxi Hà Nội.

 

Chi tiết vui lòng xem tại đường link dưới đây

Công văn 9782 giải quyết kiên nghị Hiệp hội Taxi Hà Nội đối với các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại Hà Nội