Tin mới nhất

Báo cáo Điểm lại pháp luật kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Hai 11:36 22-10-2018

BÁO CÁO ĐIỂM LẠI PHÁP LUẬT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 Đầu năm 2018, tại phiên đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, khi được hỏi về giải pháp, quyết sách nào cho nền kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ…

BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Ở VIỆT NAM

Thứ Hai 11:16 26-03-2018

BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀ QUYỀN TỰ DO KINH DOANH Ở VIỆT NAM   Lời nói đầu “Quyền tự do kinh doanh” lần đầu tiên được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 và tiếp tục được tái khẳng định theo hướng rộng hơn trong Hiến…

BÁO CÁO BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Thứ Sáu 14:31 29-09-2017

BÁO CÁO BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT  

CẨM NANG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Thứ Sáu 11:12 29-09-2017

CẨM NĂNG QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP Cuốn cẩm nang QUY TRÌNH VÀ KỸ NĂNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP là một ấn phẩm trong khuôn khổ Dự án Dự…

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

Thứ Sáu 10:48 29-09-2017

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ Đây là báo cáo số 3 trong số ba báo cáo của VCCI trong khuôn khổ dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN

Thứ Sáu 10:14 29-09-2017

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN Nghiên cứu về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản được thực hiện nhằm hướng đến các mục đích: Thứ…

HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT

Thứ Sáu 09:57 29-09-2017

BẢN TÓM TẮT 2015 HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT_THỰC TIỄN TỐT VÀ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ Báo cáo này gồm có hai phần: Phần I đề cập tới bảy chủ đề và các thực tiễn tốt trong hoạt động của các HHDN Việt Nam, bao gồm:…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

Thứ Sáu 09:37 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014 TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2014 2014 MEI REPORT: SUMMARY Đối tượng đánh giá của MEI 2014 là các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh mà 14 Bộ liên quan nhiều nhất tới doanh nghiệp thực hiện trong…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012

Thứ Sáu 09:22 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012 (Ministerial Effectiveness Index – MEI), được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

Thứ Năm 11:22 28-09-2017

MEI 2011 : Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (Ministerial Effectiveness Index - MEI) được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành luật về kinh…