Tin mới nhất

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ

Thứ Sáu 10:48 29-09-2017

ĐỀ XUẤT THIẾT LẬP CƠ CHẾ THAM VẤN THÍCH HỢP VÀ HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ SIÊU NHỎ Đây là báo cáo số 3 trong số ba báo cáo của VCCI trong khuôn khổ dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN

Thứ Sáu 10:14 29-09-2017

BÁO CÁO VỀ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MINH BẠCH TRONG LĨNH VỰC KHOẢNG SẢN Nghiên cứu về mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản được thực hiện nhằm hướng đến các mục đích: Thứ…

HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT

Thứ Sáu 09:57 29-09-2017

BẢN TÓM TẮT 2015 HÀNH TRÌNH HƯỚNG TỚI SỰ LIÊN KẾT_THỰC TIỄN TỐT VÀ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ Báo cáo này gồm có hai phần: Phần I đề cập tới bảy chủ đề và các thực tiễn tốt trong hoạt động của các HHDN Việt Nam, bao gồm:…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

Thứ Sáu 09:37 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014 TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2014 2014 MEI REPORT: SUMMARY Đối tượng đánh giá của MEI 2014 là các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh mà 14 Bộ liên quan nhiều nhất tới doanh nghiệp thực hiện trong…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012

Thứ Sáu 09:22 29-09-2017

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2012 (Ministerial Effectiveness Index – MEI), được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của 14 Bộ có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ tới doanh…

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2011

Thứ Năm 11:22 28-09-2017

MEI 2011 : Chỉ số Hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ (Ministerial Effectiveness Index - MEI) được xây dựng nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành luật về kinh…

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH

Thứ Tư 11:35 29-09-2010

RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH Nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp ký ngày càng thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phòng Thương…