Tin mới nhất

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01-3/2020)

Thứ Sáu 12:01 24-04-2020

CHUYÊN ĐỀ “DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT” (SỐ THÁNG 01-3/2020) Thông tin nổi bật: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO: Đánh giá 13 văn bản được ban hành trong 3 tháng đầu năm 20120 với bản tổng hợp ý kiến VCCI đã gửi tới…

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019

Thứ Năm 09:01 26-12-2019

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là một sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm định kỳ hàng năm ghi lại bức tranh pháp luật kinh doanh của Việt Nam trong mỗi 6 tháng hoặc một năm. Sáng kiến này được…

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016

Thứ Năm 10:45 28-09-2017

CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT NĂM 2016 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Kiến nghị đối với Điều 292 Bộ luật hình sự năm 2015 Rà soát Bộ luật hình sự 2015 Góp ý Dự án luậtsửa đổi, bổ sung phụ lục 4 luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề…

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015)

Thứ Năm 10:30 28-09-2017

BUSSINESS PARTICIPATE IN LEGISLATION (JULY – DECEMBER 2015) HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Law on Export duty, Import duty Recommendations on Drafting Law on amending, supplementing some articles of VAT Law, Excise Law and Law on Tax Administration Recommendations on Drafting Civil code (amended) Recommendations on Drafting Law on Access to…

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015)

Thứ Năm 10:19 28-09-2017

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG PHÁP LUẬT (SỐ THÁNG 7-12/2015) HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Các luật được thảo luận, thông qua trong kỳ họp Quốc hội tháng 11/2015   ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIẾP THU CỦA CƠ QUAN SOẠN THẢO Đánh giá 18 văn bản được ban hành trong 6 tháng…

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ 2014

Thứ Năm 10:07 28-09-2017

Hướng dẫn thi thành luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2014 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư năm 2014 ĐÁNH GIÁ Đánh giá ở 22 văn bản được ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015 mà VCCI đã…

GUIDING ON IMPLEMENTATION OF LAW ON ENTERPRISES AND LAW ON INVESTMENT 2014

Thứ Năm 09:51 28-09-2017

Guiding on implementation of Law on enterprises and Law on investment 2014 HIGHLIGHTS Recommendations on Drafting Decree on Business Registration Recommendations on Drafting Decree detailing and guiding some provisions of Investment Law   RECEPTIVENESS Evaluation of 22 legal documents issued in the first 6 months of 2015 with VCCI’s comments…

SỬA ĐỔI LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thứ Năm 09:33 28-09-2017

Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Kiến nghị sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in Góp ý Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư…

AMENDMENT ON THE LAW ON PROMULGATION OF LEGAL DOCUMENT

Thứ Tư 10:41 27-09-2017

Amendment on the Law on Promulgation of legal document HIGHLIGHTS Amendment to Law on promulgation of legal documents Suggestions to amend Decree 60/2014/ND-CP dated 19/06/2014 on printing industry Recommendations on List of prohibited business lines and conditional business lines   RECEPTIVENESS Evaluation of 12 documents issued from July to October,…

SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

Thứ Tư 10:05 27-09-2017

Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT Sửa đổi Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư Sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Kiến nghị liên quan tới sự cố quá khích tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh   ĐÁNH GIÁ MỨC…