Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 4: Kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu

Thứ Năm 16:32 28-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad) tài trợ. Hợp phần Dự án tại Việt Nam do UNDP Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức Việt Nam thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản trị tốt, tính minh bạch và liêm chính, thúc đẩy phòng chống tham nhũng trong mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam nhằm phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch.

Nhóm nội dung 4: Kiến nghị và giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầu

Bài 1: Giải quyết kiến nghị trong hoạt động đấu thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 1