Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 – Nhóm nội dung 3: Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Thứ Tư 15:29 27-12-2023

Khoá học Giới thiệu Luật Đấu thầu 2023 là sản phẩm của Dự án toàn cầu của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) về phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng xã hội yên bình và toàn diện (ACPIS) do Cơ quan Hợp tác phát triển Nauy (Norad) tài trợ. Hợp phần Dự án tại Việt Nam do UNDP Việt Nam phối hợp với các cơ quan, tổ chức Việt Nam thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản trị tốt, tính minh bạch và liêm chính, thúc đẩy phòng chống tham nhũng trong mua sắm đấu thầu y tế công tại Việt Nam nhằm phục hồi kinh tế bền vững sau đại dịch.

Nhóm nội dung 3: Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

Bài 1: Hình thức lựa chọn nhà thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 1

Bài 2: Phương thức lựa chọn nhà thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 2

Bài 3: Kế hoạch lựa chọn nhà thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 3

Bài 4: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 4

Bài 5: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu và xét duyệt trúng thầu – Câu hỏi trắc nghiệm cuối bài 5

Bài 6: Hợp đồng với nhà thầuCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 6

Bài 7: Mua sắm tập trung, mua sắm thuốcCâu hỏi trắc nghiệm cuối bài 7