VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

Thứ Ba 10:55 22-10-2019

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời Công văn số 5392/BNN-CN ngày 29/07/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Dự thảo), trên cơ sở tham khảo ý kiến chuyên gia và doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có một số ý kiến ban đầu như sau:

 1. Dữ liệu về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

Điều 5.3.b Dự thảo quy định dữ liệu về thị trường xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi gồm: nước xuất khẩu, nhập khẩu; số lượng, chủng loại, quy cách, giá mua bán, giá trị xuất, nhập khẩu; hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động vật (SPS) và các cam kết thương mại. Tuy nhiên, Dự thảo còn quy định thiếu dữ liệu về (i) hiệp định về việc áp dụng các hàng rào kỹ thuật với thương mại (TBT); (ii) các văn bản quy định về biện pháp kiểm dịch động vật (SPS) và các hàng rào kỹ thuật với thương mại (TBT) của các nước nhập khẩu. Lý do là vì khi xuất khẩu sang các thị trường khác, sản phẩm chăn nuôi không chỉ phải đáp ứng các quy định về biện pháp kiểm dịch động vật mà cả quy định các hàng rào kỹ thuật (tiêu chuẩn, dán nhãn…), đồng thời các biện pháp trên được quy định ở cả cấp độ hiệp định và văn bản pháp luật của nước nhập khẩu.

Hiện dữ liệu văn bản quy định các biện pháp kiểm dịch động vật và các hàng rào kỹ thuật với thương mại của nước nhập khẩu được cập nhật và quản lý bởi Văn phòng SPS và Văn phòng TBT. Dù vậy, cơ sở dữ liệu quốc gia, với tư cách là hệ thống thông tin thống nhất của ngành chăn nuôi, cần tổng hợp toàn bộ dữ liệu có liên quan của ngành, trong đó có các dữ liệu trên. Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu đã có để tránh phải xây dựng cơ sở dữ liệu mới.

Từ những lý do trên, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định bổ sung hai loại dữ liệu trên vào điều 5.3.b Dự thảo.

 1. Dữ liệu về thức ăn chăn nuôi

Điều 4.2 Dự thảo quy định về các loại dữ liệu về thức ăn chăn nuôi được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, Dự thảo còn thiếu thông tin về (i) cơ sở nhập khẩu, mua bán thức ăn chăn nuôi; (ii) tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về những loại thông tin trên.

 1. Cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi

Điều 9.7.b Dự thảo quy định tần suất cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chăn nuôi là hàng tháng. Tuy nhiên, quy định tần suất như vậy là quá dài. Việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện thường xuyên hơn nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp cập nhật nhanh chóng các quy định pháp luật. Ngoài ra, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc cập nhật các văn bản pháp quy còn chậm trễ, thậm chí việc cập nhật chỉ được thực hiện sau khi văn bản đã có hiệu lực nhiều ngày. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc (i) sửa đổi quy định cập nhật văn bản quy phạm pháp luật với tần suất hàng tuần; (ii) bổ sung quy định thời điểm cập nhật được tính theo thời điểm ban hành của văn bản.

Góp ý tương tự với việc cập nhật Danh mục TCVN/QCVN lĩnh vực chăn nuôi tại điều 9.7.c.

 1. Những thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi mà tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận

Điều 10.2 Dự thảo liệt kê một số loại thông tin mà tổ chức, cá nhân có quyền tiếp cận trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, Dự thảo còn quy định thiếu một số loại dữ liệu đã được hoặc được quy định phải công bố công khai, gồm:

 • Danh mục hóa chất cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi (điều 4.2.e);
 • Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng trong chăn nuôi (điều 4.2.g);
 • Thông tin về phòng thử nghiệm được chỉ định trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi (điều 4.2.h)
 • Thông tin về tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định trong lĩnh vực chăn nuôi (điều 4.2.i)
 • Thông tin về sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi: loại sản phẩm, tiêu chuẩn công bố áp dụng và công bố hợp quy (điều 4.3.b);
 • Hiệp định về áp dụng các biện pháp kiểm dịch động (SPS) và các cam kết thương mại (thuế quan, phi thuế quan) (điều 5.3.b) và các dữ liệu được đề nghị bổ sung tại Mục 1 Công văn này;
 • Danh mục TCVN/QCVN lĩnh vực chăn nuôi (điều 7.1.c)

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung những loại thông tin trên vào điều 10.2.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

 Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.