VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng, kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu

Thứ Sáu 11:06 20-09-2019

Kính gửi: Cục Trồng trọt

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

      Trả lời Công văn số 4825/BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng, kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Hồ sơ đăng ký công nhận lưu hành, đăng ký công nhận lưu hành đặc cách

Điều 3.2 Dự thảo yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp tờ khai kỹ thuật, bản mô tả giống hoặc bản mô tả đặc tính đến Cục Trồng trọt khi đăng ký công nhận lưu hành, đăng ký công nhận lưu hành đặc cách. Quy định này được suy đoán nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về việc lưu giống cây trồng. Tuy nhiên, quy định như vậy là không cần thiết vì các giấy tờ này đã được tổ chức, cá nhân có giống nộp cho tổ chức lưu mẫu. Cơ quan nhà nước có thể yêu cầu tổ chức lưu mẫu cung cấp các thông tin này để phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hơn nữa, các yêu cầu tại Dự thảo đang vượt quá yêu cầu về hồ sơ nộp đăng ký công nhận lưu hành, đăng ký công nhận lưu hành đặc cách được quy định trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảobỏ quy định yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các giấy tờ tại điều 3.2 Dự thảo.

  1. Đơn vị tổ chức thực hiện tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng

Điều 8.3 của Dự thảo quy định duy nhất Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt được tổ chức thực hiện việc tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng. Theo Điều 26 của Luật Trồng trọt, việc tập huấn này là điều kiện bắt buộc để được kiểm định ruộng giống và lấy mẫu vật liệu nhân giống, đây là những việc bắt buộc cần phải có khi sản xuất giống. Như vậy, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia sẽ độc quyền trong việc tổ chức tập huấn, cấp Giấy chứng nhận và thu tiền của người học. Quy định độc quyền như vậy dễ dẫn đến nguy cơ tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện.

Để tránh tình trạng độc quyền như vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo mở rộng thêm, cho phép nhiều đơn vị khác có thể tổ chức tập huấn, có sự cạnh tranh về cung cấp dịch vụ, ví dụ như các đại học, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu có hoạt động đào tạo và nghiên cứu về nông nghiệp, nông học, cây trồng.

  1. Xử lý giống nhập khẩu không đạt chất lượng

Điều 12 Dự thảo quy định biện pháp xử lý giống nhập khẩu không đạt chất lượng phải được sự đồng ý của Cục Trồng trọt. Đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc lại quy định này vì những lý do sau:

  • Thứ nhất, quy định này không cần thiết vì doanh nghiệp được quyền lựa chọn biện pháp xử lý phù hợp nhất với mình, miễn sao đáp ứng được các quy định của pháp luật, không cần phải đến sự cho phép của cơ quan nhà nước;
  • Thứ hai, quy định như vậy sẽ khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian chờ đợi để được xử lý hàng hóa, do đó làm tăng chi phí xử lý của doanh nghiệp;
  • Thứ ba, quy định này chưa minh bạch vì không rõ cơ sở nào để cơ quan nhà nước đánh giá phương án xử lý được doanh nghiệp lựa chọn là phù hợp hay không, từ đó có thể có nguy cơ xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực;

            Từ những lý do trên, đề nghị cơ quan soạn thảo cho phép doanh nghiệp tự lựa chọn biện pháp khắc phục và gửi báo cáo cho Cục Trồng trọt để theo dõi, giám sát.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về với Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng, kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.