VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Thứ Hai 15:48 17-02-2020

Kính gửi:  Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 15847/BTC-TCNH ngày 27/12/2019 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có ý kiến ban đầu như sau:

Dự thảo đã giúp giải quyết nhiều vướng mắc, kẽ hở trong quá trình áp dụng thực tiễn các quy định của Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thêm một số vấn đề sau đây:

  1. Giới hạn dư nợ trái phiếu doanh nghiệp gấp 3 lần vốn chủ sở hữu

Điều 1.3 Dự thảo (sửa đổi Điều 10.1) quy định số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ so với vốn chủ sở hữu không quá 3 lần. Theo thuyết minh tại Tờ trình, thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp huy động gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, tạo rủi ro rất lớn cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, và do đó cần giới hạn tỷ lệ này. Đối với những trường hợp huy động vốn gấp 50 lần, thậm chí 100 lần vốn chủ sở hữu thì việc hạn chế là cần thiết. Tuy nhiên, tỷ lệ giới hạn 3:1 như Dự thảo là khá thấp, nguy cơ gây khó khăn cho việc huy động vốn của doanh nghiệp. Thời gian vừa qua, vấn đề chống vốn mỏng đã được đưa vào đề xuất Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó đưa ra các tỷ lệ 5:1; 4:1; 3:1 cho các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi quy định theo hướng nâng tỷ lệ này lên 5 lần hoặc cao hơn để phù hợp với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau của các doanh nghiệp.

  1. Điều kiện của công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu

Điều 9 Dự thảo (sửa đổi Điều 15.3) quy định như sau: “Tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu là công ty chứng khoán, được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán”. Điều này được hiểu là không phải công ty chứng khoán nào cũng được cung cấp dịch vụ tư vấn, mà chỉ có những công ty chứng khoán đã được cấp phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu. Quy định này có thể dẫn đến cách hiểu là cần thêm một loại giấy phép mới. Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng mọi công ty chứng khoán đều có quyền cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu mà không cần làm thêm bất kỳ thủ tục gì.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.