BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

Thứ Sáu 09:37 29-09-2017
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU MEI 2014

TÓM TẮT BÁO CÁO MEI 2014

2014 MEI REPORT: SUMMARY

Đối tượng đánh giá của MEI 2014 là các hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh mà 14 Bộ liên quan nhiều nhất tới doanh nghiệp thực hiện trong năm 2014. MEI 2014 là một Bộ gồm 05 Chỉ số độc lập với 05 Bảng xếp hạng riêng cho các Bộ ở mỗi Chỉ số, cụ thể:

 • Soạn thảo VBQPPL
 • Chất lượng VBQPPL
 • Công khai thông tin, tuyên truyền và phổ biến pháp luật
 • Tổ chức thi hành pháp luật
 • Rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật

Trong mỗi Chỉ số MEI 2014 bao gồm nhiều Chỉ tiêu. Tổng cộng MEI 2014 có 19 Chỉ tiêu, trong đó 18 Chỉ tiêu được xây dựng dựa trên kết quả điều tra các HHDN và 01 Chỉ tiêu được thiết lập từ số liệu thống kê thực tế.

Tương tự như trong các báo cáo trước, MEI 2014 đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật của 14 Bộ như dưới đây:

 • Bộ Công Thương
 • Bộ Giao thông vận tải
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Bộ Tài chính
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Tư pháp
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Bộ Xây dựng
 • Bộ Y tế
 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.