Tìm kiếm sự kiện

TỌA ĐÀM “LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP”

Thời gian tổ chức Từ 28-07-2021 08:15:00

Địa điểm

Trực tuyến trên nền tảng Zoom

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

Lĩnh vực

Bán hàng đa cấp

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với nhà đầu tư nước ngoài; sửa đổi quy định về đăng ký hoạt động tại địa phương; bổ sung quy định về tỷ lệ hoa hồng trên doanh số cá nhân; bổ sung quy định quản lý hoạt động bảo trợ quốc tế… Dự kiến quy định này sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp chịu sự tác động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức:

TỌA ĐÀM LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

         Thời gian: 08h15 – 12h00, thứ Tư, ngày 28/7/2021

         Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom.

ID phòng họp: 943 9217 3552
Mật khẩu: 28072021

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến cho Tọa đàm. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước ngày 28/7/2021 tại https://bit.ly/DKToadamdacap.

Các tài liệu liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên website này (mục Sự kiện).

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Ban Pháp chế – VCCI,

Điện thoại: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn

Trân trọng cảm ơn./.