Tìm kiếm sự kiện

Tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”

Thời gian tổ chức Từ 04-10-2022 15:00:00

Địa điểm

Hội trường số 3, tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)

Lĩnh vực

Đất đai, mặt bằng

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới. Đối với ngành nông nghiệp, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp hướng tới nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn và sẽ có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Với mong muốn đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Nhóm làm việc về Đầu tư có trách nhiệm trong Nông nghiệp (Nhóm RAI) gồm có các tổ chức Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (AgroInfo) trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), Trung tâm Nghiên cứu nông thôn và phát triển cộng đồng (CCRD), Trung tâm Nghiên cứu quản trị tài nguyên thiên nhiên (CEGORN), Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa bản địa (RIC), Viện Tư vấn phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA), và một số chuyên gia trong lĩnh vực đất đai, đầu tư nông nghiệp) đã thực hiện hoạt động “Rà soát và xây dựng báo cáo góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”.

Nhằm phát huy vai trò cầu nối của Chính phủ và doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi và hợp lý của văn bản, IPSARD (đại diện cho nhóm RAI) chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự tọa đàm “Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Thời gian: 08.00 -11.30, Thứ Ba, ngày 04/10/2022.

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

(Chương trình dự kiến đính kèm theo Phụ lục 01)

Xin vui lòng đăng ký trước thứ Sáu ngày 30/9/2022 (Mẫu đăng ký đại biểu tham dự đính kèm theo Phụ lục 02).

Trân trọng cảm ơn và rất mong sự có mặt của Quý vị đại biểu./.