Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo về “Công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam”

Thời gian tổ chức Từ 16-11-2022 15:00:00

Địa điểm

Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP)

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội

Việt Nam hiện đang thực hiện chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo định hướng hợp tác có chọn lọc, chú trọng các yếu tố chất lượng, hiệu quả, trình độ công nghệ và bảo vệ môi trường, theo tinh thần Nghị quyết số 50-NQ-TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.  

Nhằm góp phần hiện thực hóa định hướng của Đảng, Nhà nước và hỗ trợ các tỉnh, thành phố nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai xây dựng công cụ sàng lọc dự án đầu tư. Công cụ này được phát triển dựa trên cơ sở quy định pháp luật Việt Nam, thực tiễn trong nước và tham khảo kinh nghiệm quốc tế.  

VCCI trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự:

Hội thảo về Công cụ sàng lọc dự án đầu tư tại Việt Nam

Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 1 tầng 7, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

(Chương trình hội thảo chi tiết dự kiến đính kèm theo giấy mời)

VCCI rất mong được đón tiếp Quý đại biểu.  

Trân trọng cảm ơn.


Sổ tay hướng dẫn:Công cụ sàng lọc dự án đầu tư: http://vibonline.com.vn/tay-huong-su-dung-cong-cu-sang-loc-du-dau-tu.html

Quý đại biểu vui lòng đăng ký tham dự sự kiện trước ngày 16/11/2022 theo thông tin:

Chị Ngô Thị Khánh Huyền, Ban Pháp chế VCCI;

Điện thoại: (024) 6686 3006/ 036 361 6226. Email: huyenntk@vcci.com.vn

Hoặc đăng ký qua link: https://bit.ly/dangkyhoithaoISI_HN