Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo “Thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong ngành công nghiệp dược tại Việt Nam”

Thời gian tổ chức Từ 23-11-2022 08:30:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Y tế

Lĩnh vực

Thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

 Kính gửi Quý Đại biểu

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo, ban hành và triển khai nhiều chính sách nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp dược, đẩy mạnh khai thác nguồn công nghệ quốc tế, góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả và giá hợp lý. Tuy nhiên, các dự án chuyển giao công nghệ dược trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, một số chính sách, quy định pháp luật đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và nhà đầu tư.

Nhằm nhận diện những khó khăn thực tế, tìm ra các rào cản pháp lý, từ đó kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dược phẩm, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo:

THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP DƯỢC TẠI VIỆT NAM

Thời gian: 08h30 – 11h30, thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 22/11/2022 tại link https://bit.ly/chuyengiaocongngheduoc .

Trân trọng cảm ơn.


————–

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545 (Chị Trang)

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn