Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi)

Thời gian tổ chức Từ 23-03-2023 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Lĩnh vực

Viễn thông

Sự kiện đã diễn ra

Danh sách diễn giả

:

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi) được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo, dự kiến được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) có những sửa đổi, bổ sung có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, ví dụ như các điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy phép viễn thông, chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ OTT viễn thông, dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây…

Để tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức:

HỘI THẢO GÓP Ý HOÀN THIỆN DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG (sửa đổi)

Thời gian: 08h00 – 12h00, thứ Năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chủ trì:  Lãnh đạo Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội và Lãnh đạo VCCI.

Chương trình hội thảo, Dự thảo và các tài liệu liên quan đã được đính kèm dưới bài đăng này.

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội cử đại diện tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 22/3/2023 tại link https://bit.ly/HTLuatVienthong

Trân trọng cảm ơn.

Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:   

Ban Pháp chế – VCCI, ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632,

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com/ xdphapluat@vcci.com.vn