Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo “Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch COVID-19”

Thời gian tổ chức Từ 14-11-2022 14:00:00

Địa điểm

Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã càn quét khốc liệt, ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống con người trên phạm vi toàn cầu, gây ra rất nhiều tác động tiêu cực lên nền kinh tế thế giới và Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong khuôn khổ Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong việc giám sát và thực hiện tái cơ cấu kinh tế (thuộc Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam – Aus4Reform) đã thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu những tác động của COVID-19 và ứng phó của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam, từ đó đưa ra các khuyến nghị để góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nữ đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự Hội thảo công bố Báo cáo Kiên cường vượt sóng: Kết quả điều tra các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ dưới tác động của đại dịch COVID-19.

Thời gian: 14h00 – 17h00, Thứ Hai, ngày 14/11/2022 (đăng ký từ 13h30)

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Ngôn ngữ hội thảo: tiếng Việt và tiếng Anh

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của Quý đại biểu. Các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này.

Trân trọng cảm ơn.


Toàn văn Báo cáo được đăng tại: http://vibonline.com.vn/http-bao-cao-kien-cuong-vuot-song-ket-qua-dieu-tra-cac-doanh-nghiep-phu-nu-lam-chu-duoi-tac-dong-cua-dai-dich-covid-19.html

Để công tác tổ chức được thuận lợi, vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 14/11/2022 tại:

Thông tin liên hệ: Ban Pháp chế – VCCI,

ĐT: 024.6683.6545/ 024.3577.0632, Email: xdphapluat@vcci.com.vn