Tìm kiếm sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2022”

Thời gian tổ chức Từ 04-04-2023 08:00:00

Địa điểm

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Đơn vị tổ chức

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Lĩnh vực

Các vấn đề chung về doanh nghiệp

Đăng ký tham dự

Danh sách diễn giả

Kính gửi: Quý Đại biểu

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là sáng kiến của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để điểm lại những chuyển biến nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam hàng năm. Ngoài việc tổng thuật những thay đổi pháp luật kinh doanh lớn trong năm, tóm tắt những thảo luận pháp luật nổi bật, báo cáo sẽ đi sâu vào một số chủ đề pháp luật quan trọng. Chủ đề của báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2022 là Góc nhìn của doanh nghiệp đối với việc sửa đổi các đạo luật lớn tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh đang được tiến hành Tính ổn định của pháp luật với việc thu hút các dự án lớn từ nguồn vốn tư nhân.

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2022 được xây dựng trên cơ sở thực tiễn kinh doanh và những nghiên cứu chuyên sâu. Báo cáo hướng tới độc giả là các cơ quan quản lý nhà nước cả ở cấp Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo những người quan tâm đến pháp luật kinh doanh. Đây là báo cáo rất hữu ích cho những người cần có cái nhìn tổng quan về pháp luật kinh doanh của Việt Nam hay muốn tìm hiểu sâu về những chủ đề pháp luật kinh doanh quan trọng.

VCCI sẽ tổ chức hội thảo:

CÔNG BỐ BÁO CÁO “DÒNG CHẢY PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM 2022”

Chủ trì: Lãnh đạo VCCI

Thời gian: 08h00 – 11h30, thứ Ba, ngày 04 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự và chia sẻ ý kiến tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự trước 15h ngày 03/4/2023 tại link https://bit.ly/HTDongchayPL 

Chương trình hội thảo và các tài liệu liên quan được đăng tải dưới bài đăng này. Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ: Ban Pháp chế – VCCI, Điện thoại: 024.66836545/ 024.35770632, Email: xdphapluat@vcci.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.