Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. VIAC.

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tư pháp.

Địa điểm: Hội trường lớn - Tầng 7 - VCCI - Số 9, Đào Duy Anh. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. USAID.

Địa điểm: Khách sạn REX, 141 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM. Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính. Văn phòng Chính phủ.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài nguyên môi trường.

Địa điểm: : Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 00:30:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài nguyên môi trường.

Địa điểm: Tầng 3, Khách sạn Đông Á II, Tổ 2 Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên. Thái Nguyên.

Thứ 6 00:30:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Văn phòng Chính phủ.

Địa điểm: KS Continential Saigon, 132-134 Đồng Khởi, Q.1, Tp.HCM. Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 17:00:00

13

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Thông báo tuyển tư vấn dự ánVCCI.

Chưa đăng ký tham dự

Đơn vị tổ chức : vcci

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 2 06:30:00

13

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa điểm: Hội trường số 3, tầng 7, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh. Hà Nội.