Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI Tp.HCM. Bộ Tài nguyên môi trường. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI Tp.HCM. VIAC.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí MInh. Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Bộ Tài chính. VCCI Tp.HCM.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : CCI. Bộ Tài nguyên môi trường.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Xây dựng.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tư pháp.

Địa điểm: Trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 6 01:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Hà Nội.