Tìm kiếm sự kiện

Sự kiện

Sắp xếp theo:
Thứ 6 06:00:00

06

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Dự án tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho Văn phòng Chính phủ (GIZ)

Địa điểm: KS Liberty Central, 179 Lê Thánh Tôn, Q.1, HCM..

Thứ 2 17:00:00

02

Tháng 1

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường lầu 10, VCCI HCM (171 Võ Thị Sáu, P 7, Q 3, Tp. HCM)

Thứ 2 01:00:00

11

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 01:00:00

14

Tháng 6

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Thứ 3 02:30:00

22

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Địa điểm: Hà Nội

Thứ 3 01:30:00

22

Tháng 12

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM)

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Thứ 3 01:00:00

01

Tháng 9

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính.

Địa điểm: Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 2 17:00:00

13

Tháng 7

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : Dự án Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Địa điểm: Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Hà Nội.

Thứ 4 17:00:00

20

Tháng 5

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Tài chính. Bộ Công thương.

Địa điểm: : Sáng thứ Năm ngày 21/05/2015 tại Trụ sở VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Hà Nội.

Thứ 3 17:00:00

17

Tháng 3

(Đã diễn ra)

Đơn vị tổ chức : VCCI. Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà nội. Hà Nội.