Theo dõi (1)

Triển khai tổng kết thi hành và cung cấp thông tin phục vụ tổng kết thi hành Luật Điện lực (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2018)

Ngày đăng: 17:17 28-04-2021 | 1701 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tin, đánh giá về những bất cập, khó khăn trong quá trình thực thi Luật Điện lực và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị).

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

                Hiện Bộ Công Thương đang triển khai tổng kết thi hành Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, năm 2018) và đánh giá thực trạng hoạt động điện lực và sử dụng điện.

              Để công tác này thực hiện có hiệu quả,  qua đó nhận diện chính xác các vấn đề và tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ những thông tin, đánh giá về những bất cập, khó khăn trong quá trình thực thi Luật Điện lực và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực (trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị).

                Góp ý của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có. 

                 Để giúp Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bản Gợi ý góp ý, được đính kèm Công văn này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước ngày 18/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Bộ Công Thương.

                    Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

                    Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

                    Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

                    Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

                    Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn + bản gợi ý lấy ý kiến tổng kết thi hành Luật Điện lực

Ngày nhập

05/05/2021

Đã xem

1701 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com