Theo dõi (1)

Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết

Ngày đăng: 23:40 22-08-2021 | 1741 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

tất cả các doanh nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện đang tiến hành rà soát, tổng kết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết.

Để tham gia hiệu quả vào công tác này, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Luật Quảng cáo và/hoặc chồng chéo giữa Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết và các văn bản pháp luật khác liên quan.

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp trước ngày 08/09/2021 để kịp tổng hợp gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết

Ngày nhập

22/08/2021

Đã xem

1741 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com