Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Ngày đăng: 08:33 07-12-2018 | 17422 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ; trình tự thủ tục đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận, chi, trả ngoại tệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài,…Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 25/12/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

07/12/2018

Đã xem

17422 lượt xem

Bản Thuyết minh dự thảo

Ngày nhập

07/12/2018

Đã xem

17422 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo

Ngày nhập

07/12/2018

Đã xem

17422 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com