Theo dõi (1)

Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 11:15 04-10-2019 | 12202 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Y tế

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sử dụng, sản xuất, lưu hành thiết bị y tế.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo quy định về: mẫu hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế theo hướng dẫn tại Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế; bảng tuân thủ các nguyên tắc thiết yếu

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp                          

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: mẫu hồ sơ kỹ thuật trang thiết bị y  tế theo hướng dẫn tại Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế; bảng tuân thủ các nguyên tắc thiết yếu. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sử dụng, sản xuất, lưu hành thiết bị y tế.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng kèm bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 09/10/2019 để kịp thời tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12202 lượt xem

Dự thảo

Ngày nhập

14/07/2021

Đã xem

12202 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Y tế

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com