Theo dõi (1)

Rà soát quy định pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng

Ngày đăng: 17:20 19-03-2020 | 8943 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Theo Công văn số 1544/NHNN-PC, Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành triển khai Quyết định số 1268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4335/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp về Đề án hoàn thiện pháp luật hợp đồng.

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, chồng chéo, vướng mắc giữa các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng từ thực tiễn kinh doanh của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vấn đề vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Để Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bảng Gợi ý các vấn đề, được đính kèm Công văn này và đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 03/5/2020 để kịp tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

          Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến

Ngày nhập

19/03/2020

Đã xem

8943 lượt xem

Gợi ý góp ý

Ngày nhập

19/03/2020

Đã xem

8943 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com