Theo dõi (1)

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công nghiệp ICT

Ngày đăng: 14:16 07-05-2020 | 4274 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Quý Hiệp hội

Hiện, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). Để tham gia hiệu quả quá vào trình này, nhận diện chính xác các vấn đề tồn tại của pháp luật về lĩnh vực ICT hiện hành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc và/hoặc những chồng chéo của pháp luật về lĩnh vực ICT.

Nội dung rà soát bao gồm:

  1. Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh; sự chồng chéo, bất cập trong việc thực thi các quy định của pháp luật hiện hành; các nội dung không phù hợp trong quy định về công nghiệp ICT hạn chế sự cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp,…
  2. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động của doanh nghiệp trong việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, những quy định nào tại văn bản QPPL hiện nay cần sửa đổi, bổ sung những quy định nào cần xây dựng mới?

Mẫu rà soát được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/5/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

Phiên bản 1

Mẫu rà soát van ban QPPL linh vuc ICT

Ngày nhập

14/05/2020

Đã xem

4274 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Văn bản khác

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com