Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

Ngày đăng: 15:42 05-07-2018 | 3958 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tài chính

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trọng tâm liên quan đến các quy định về: xác định hàng hóa được miễn thuế, hồ sơ thủ tục miễn thuế, hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, trách nhiệm của tổ chức tín dụng đứng ra bảo lãnh tiền thuế,… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/7/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Chính phủ

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Dự thảo Nghị định sửa đổi NĐ 134/2016/NĐ-CP

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Đánh giá bảo cáo tác động

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Đánh giá báo cáo tác động TTHC

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Bảng thuyết minh

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Mẫu biểu kèm Dự thảo NĐ

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Danh mục phụ lục

Ngày nhập

06/07/2018

Đã xem

3958 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com