Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ngày đăng: 16:52 02-05-2018 | 4298 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Kinh doanh trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

 Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung như: tiêu chí phân loại vùng, điều kiện thủ tục giao/ cho thuê rừng sản xuất, chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; điều kiện hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp; quản lý thương mại lâm sản; chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng… Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp, gỗ và lâm sản.

    Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

   Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/5/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

    Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

DT TTr ND qd chi tiết Luật Lâm Nghiệp

Ngày nhập

02/05/2018

Đã xem

4298 lượt xem

DT ND qd chi tiết Luật Lâm Nghiệp

Ngày nhập

02/05/2018

Đã xem

4298 lượt xem

Tóm tắt dự thảo

Ngày nhập

02/05/2018

Đã xem

4298 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com