Hồ sơ Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngày đăng: 15:01 08-06-2023 | 946 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Quốc phòng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Quốc phòng đang xây dựng Hồ sơ Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh (CNQP, AN) và động viên công nghiệp (ĐVCN) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: quy hoạch CNQP, AN; các phương thức quản lý sản xuất (giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu); phạm vi doanh nghiệp được ĐVCN[1]; phương thức ĐVCN (đấu thầu, đặt hàng); chính sách ưu đãi (miễn thuế, phí, trả lương cho nhân lực chất lượng cao…); liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghệ, xuất nhập khẩu sản phẩm… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà thành viên hoặc cổ đông nước ngoài có tỷ lệ vốn góp không có quyền quyết định.

Phiên bản 1

Danh mục tài liệu

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Dự thảo Luật

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động chính sách

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh về động viên công nghiệp

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Báo cáo tổng kết thực hiện Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Báo cáo tổng kết kết quả xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

12/06/2023

Đã xem

946 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 8

Cơ quan soạn thảo Bộ Quốc phòng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com