Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô

Ngày đăng: 17:30 13-04-2021 | 1522 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp có hoạt động vận tải nội bộ (không kinh doanh vận tải),

Phạm vi điều chỉnh

quản lý đối với đơn vị, người lái xe vận tải người, hàng hóa nội bộ; cấp, cấp lại, thu hồi phù hiệu xe; lộ trình gắn phù hiệu xe và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về quản lý đối với đơn vị, người lái xe vận tải người, hàng hóa nội bộ; cấp, cấp lại, thu hồi phù hiệu xe; lộ trình gắn phù hiệu xelắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động vận tải nội bộ.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các Tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/04/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về vận tải nội bộ

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Dự thảo Nghị định về quản lý vận tải nội bộ bằng ô tô

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Báo cáo tác động

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Báo cáo thủ tục hành chính

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Bảng tổng hợp ý kiến

Ngày nhập

16/04/2021

Đã xem

1522 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com