Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ngày đăng: 17:09 22-05-2023 | 1385 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa,

Phạm vi điều chỉnh

quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: nguyên tắc xác định những sản phẩm, hàng hóa (SPHH) nhóm 2, kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp (chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, thử nghiệm trọng tài, liên phòng thử nghiệm…), ứng dụng mã số, mã vạch, mã truy suất nguồn gốc cho SPHH; sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm phù hợp với tình hình thực tế và thông lệ quốc tế[1]… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 08/6/2023 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Bao gồm quy định về: Hợp pháp hóa lãnh sự; khái niệm Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau; khái niệm kiểm tra/xác minh; phí thực hiện đánh giá sự phù hợp; giải quyết khiếu nại liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp; tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài; thừa nhận kết quả công nhận của tổ chức công nhận; giải thưởng chất lượng quốc gia; quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; phí và lệ phí, xử lý vi phạm; quản lý chất lượng hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Phiên bản 1

Dự thảo Tờ trình

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Báo báo tổng kết thi hành

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Đề cương Dự thảo Luật

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Phụ lục 1

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Phụ lục 2

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Phụ lục 3

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Phụ lục 4

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Phụ lục 5

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

22/05/2023

Đã xem

1385 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com