Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về ban hành thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 08:45 21-06-2021 | 1163 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dự Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu càng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

 

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về ban hành thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nhập

21/06/2021

Đã xem

1163 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com