Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Ngày đăng: 14:04 14-06-2022 | 1269 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở sản xuất, buôn bán mật ong tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.,

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung, các bước tiến hành Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại và vi sinh vật có trong mật ong của các cơ sở sản xuất, buôn bán mật ong (sau đây gọi là Chương trình giám sát); trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong[1](sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo thống nhất quy định kiểm tra, giám sát mật ong theo chuỗi (nuôi ong, khai thác, sơ chế, chế biến, buôn bán mật ong); bổ sung quy định về kinh phí hoạt động kiểm tra, giám sát, điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở buôn bán mật ong, trách nhiệm của Hội Nuôi ong Việt Nam, nhật ký cơ sở nuôi ong…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tất các cơ sở sản xuất, buôn bán mật ong tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 04/7/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Thay thế Thông tư số 08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015 quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Ngày nhập

14/06/2022

Đã xem

1269 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Ngày nhập

14/06/2022

Đã xem

1269 lượt xem

Tờ trình Dự thảo Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với sản xuất, buôn bán mật ong

Ngày nhập

14/06/2022

Đã xem

1269 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com