Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Ngày đăng: 14:56 02-05-2018 | 6884 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, sử dụng, kinh doanh thuốc nổ, khai thác khoáng sản, công nghiệp hoá chất,

Phạm vi điều chỉnh

quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (sau đây gọi tắt là Dự thảo). Dự thảo này quy định về hoạt động cấp giấy phép, giấy chứng nhận quản lý và sử dụng chất nổ; trách nhiệm khi hoạt động kinh doanh chất nổ (đánh giá rủi ro, xây dựng phương án nổ, ứng cứu, báo cáo định kỳ); danh mục thông số kỹ thuật chất nổ. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, sử dụng, kinh doanh thuốc nổ, khai thác khoáng sản, công nghiệp hoá chất.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 14/05/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

CV xin yk TT VLNCN TCTN scan

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

6884 lượt xem

Du thao TT Vat lieu no cong nghiep

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

6884 lượt xem

Tom tat DT va Goi y gop y TT ql sd VLNCN TCTN

Ngày nhập

03/05/2018

Đã xem

6884 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com