Theo dõi (2)

Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại

Ngày đăng: 17:07 23-05-2022 | 1526 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về tiêu chí phân loại và quản lý hoạt động một số loại hình hạ tầng thương mại gồm: siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: tiêu chí phân loại (vị trí, diện tích, cơ sở hạ tầng, thời gian kinh doanh, hàng hóa kinh doanh…) và quản lý hoạt động các loại hình hạ tầng thương mại (phân loại, phân hạng, xây dựng hạ tầng; yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm của thương nhân kinh doanh đối với các loại hình hạ tầng thương mại). Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh các loại hình siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại

Ngày nhập

23/05/2022

Đã xem

1526 lượt xem

Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại

Ngày nhập

23/05/2022

Đã xem

1526 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com