Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý

Ngày đăng: 15:31 01-02-2018 | 3610 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Nhà đầu tư xây dựng kinh doanh công trình đường bộ, doanh nghiệp vận tải và các cá nhân sử dụng dịch vụ đường bộ.,

Phạm vi điều chỉnh

Mở rộng việc miễn giảm giá sử dụng đường bộ và điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ.

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

05/02/2018

Đã xem

3610 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 1

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com