Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày đăng: 16:24 12-05-2022 | 766 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.,

Phạm vi điều chỉnh

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: yêu cầu đối với động vật được đưa vào giết mổ; quy trình kiểm tra khi giết mổ; kiểm soát giết mổ; mẫu tem vệ sinh thú y (VSTY); mã số, nguyên tắc, phương pháp, tần suất kiểm tra VSTY; trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận VSTY; danh mục đối tượng phải kiểm tra VSTY…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài đăng này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/6/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Tờ trình Dự thảo Thông tư về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (sửa đổi)

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

766 lượt xem

Dự thảo Thông tư về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (sửa đổi)

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

766 lượt xem

Khung so sánh Dự thảo Thông tư (sửa đổi) với Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

766 lượt xem

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y (sửa đổi)

Ngày nhập

12/05/2022

Đã xem

766 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com