Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng: 16:24 30-09-2021 | 1869 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức giám định tư pháp xây dựng, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

về nội dung giám định tư pháp; tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; cấp thẻ giám định viên tư pháp; quy trình thực hiện giám định; hồ sơ và thời gian thực hiện giám định; chi phí giám định tư pháp xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về nội dung giám định tư pháp; tiêu chuẩn, điều kiện của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp; cấp thẻ giám định viên tư pháp; quy trình thực hiện giám định; hồ sơ và thời gian thực hiện giám định; chi phí giám định tư pháp xây dựng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức giám định tư pháp xây dựng, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

30/09/2021

Đã xem

1869 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

30/09/2021

Đã xem

1869 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com