Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày đăng: 17:20 04-05-2021 | 1932 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

sửa đổi quy định về phân loại nợ, xác định giá các loại chứng khoán, trách nhiệm trong thu hồi tiền bồi thường do lỗi chủ quan hoặc từ hợp đồng bảo hiểm…; bổ sung quy định về dự phòng rủi ro đối với tài sản phát sinh từ một số hoạt động của tổ chức tín dụng, thời gian định giá tài sản, phân loại nợ và cam kết ngoại bảng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về phân loại nợ, xác định giá các loại chứng khoán, trách nhiệm trong thu hồi tiền bồi thường do lỗi chủ quan hoặc từ hợp đồng bảo hiểm…; bổ sung quy định về dự phòng rủi ro đối với tài sản phát sinh từ một số hoạt động của tổ chức tín dụng, thời gian định giá tài sản, phân loại nợ và cam kết ngoại bảng…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản Thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư về lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

04/05/2021

Đã xem

1932 lượt xem

Dự thảo Thông tư về lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

04/05/2021

Đã xem

1932 lượt xem

Bản Thuyết minh Dự thảo Thông tư về lập dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng

Ngày nhập

04/05/2021

Đã xem

1932 lượt xem

rủi ro

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 4 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com