Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt

Ngày đăng: 09:28 23-05-2018 | 3368 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.,

Phạm vi điều chỉnh

Phân loại thông tin; công tác quản lý nguồn nhân lực, bảo trì hệ thống; quản lý dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba; hoạt động ứng cứu sự cố an ninh mạng và đảm bảo tính liên tục của hệ thống thông tin,...

Tóm lược dự thảo

Vui lòng xem chi tiết Dự thảo.

Phiên bản 1

Dự thảo thông tư bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

So sánh Dự thảo thông tư bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng và Thông tư 31/2015/TT-NHNN ngày 28/12/2015

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

Thuyết mình Dự thảo thông tư bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

Phụ lục Dự thảo thông tư bảo mật hệ thống công nghệ thông tin Ngân hàng

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

Công văn xin ý kiến doanh nghiệp Dự thảo bảo mật công nghệ thông tin Ngân hàng

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

GỢI Ý GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ VỀ BẢO MẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Ngày nhập

24/05/2018

Đã xem

3368 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 6

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com