Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2013/TT-BCT về khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày đăng: 11:23 22-09-2020 | 1652 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

doanh nghiệp phát thải lớn thuộc danh mục đối tượng của Dự thảo,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2013/TT-BCT quy định việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về: Danh mục các đối tượng phải khai báo cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương; việc đăng ký tài khoản, khai báo và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường; trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện khai báo. Dự kiến văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có quy mô phát thải lớn thuộc Danh mục nêu trên (thủy điện, dầu khí, hóa dầu, rượu, bia, nước giải khát, khai thác khoáng sản,…).

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với các Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 6/10/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến DTTTT về cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1652 lượt xem

DTTTT về cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

1652 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com