Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định

Ngày đăng: 09:49 23-04-2021 | 1337 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Thông tin và Truyền thông

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định.,

Phạm vi điều chỉnh

Phương pháp giám sát và phương pháp xác định Dịch vụ hỗ trợ khách hàng; thời gian thiết lập dịch vụ.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định[1] (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo dự kiến bổ sung phương pháp giám sát và phương pháp xác định Dịch vụ hỗ trợ khách hàng; sửa đổi quy định về thời gian thiết lập dịch vụ; bổ sung một số thuật ngữ…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 13/05/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

[1] Thay thế cho Thông tư 08/2014/TT-BTTTT ban hành QCVN 84:2014/BTTTT

Phiên bản 1

CV lấy ý kiến doanh nghiệp về DTTT về chất lượng dịch vụ IPTV

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1337 lượt xem

Dự thảo Thông tư về chất lượng dịch vụ IPTV

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1337 lượt xem

QCVN về chất lượng dịch vụ IPTV

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1337 lượt xem

Thuyết minh DTTT về chất lượng dịch vụ IPTV

Ngày nhập

23/04/2021

Đã xem

1337 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Thông tin và Truyền thông

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 1 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com