Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày đăng: 17:12 09-06-2020 | 4202 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Ngân hàng Nhà nước

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

Các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,

Phạm vi điều chỉnh

Các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến sửa đổi một số khái niệm (khoản phải đòi, kinh doanh bất động sản, tổng dư nợ cấp tín dụng); sửa đổi hệ số rủi ro đối với nhóm tài sản theo hướng tăng trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro; bổ sung quy định về điều kiện, giới hạn cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, nghĩa vụ báo cáo định kỳ đối với các khoản cấp tín dụng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản so sánh, thuyết minh được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/06/2020 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn xin ý kiến góp ý DTTT về bảo đảm an toàn với tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4202 lượt xem

Nội dung Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4202 lượt xem

Bản so sánh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4202 lượt xem

Bản thuyết minh Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

16/07/2021

Đã xem

4202 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Ngân hàng Nhà nước

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com