Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Ngày đăng: 11:32 11-03-2024 | 1041 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, thẩm định giá; các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và dự án đầu tư có sử dụng đất và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về các thông tin được yêu cầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu, các biểu mẫu và thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có liên quan… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản, thẩm định giá, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư dự án PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 28/3/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Dự thảo Thông tư sửa đổi

Ngày nhập

11/03/2024

Đã xem

1041 lượt xem

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

11/03/2024

Đã xem

1041 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com