Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày đăng: 11:02 26-04-2022 | 842 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp có hoạt động giao thông, xây dựng, sửa chữa, bãi bỏ, quản lý, sử dụng đường ngang và hoạt động xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt,

Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp 

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang; công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động giao thông, xây dựng, sửa chữa, bãi bỏ, quản lý, sử dụng đường ngang và hoạt động xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải dưới đây. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 10/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo. 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

VCCI_CV lyk Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

842 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

842 lượt xem

Bảng giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt

Ngày nhập

26/04/2022

Đã xem

842 lượt xem

đường ngang

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com