Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Ngày đăng: 09:55 29-03-2024 | 178 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Công Thương

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh xăng dầu,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định về trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng kho xăng dầu; trách nhiệm của đại lý bán lẻ xăng dầu khi ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ cho tối đa 03 thương nhân; sửa đổi, bổ sung quy định về giá xăng dầu thế giới; kiểm tra, cấp phép đối với hoạt động phân phối, kinh doanh xăng dầu; nguyên tắc điều hành giá xăng dầu; đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năm; bãi bỏ quy định về phương pháp tính giá cơ sở; Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu… Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh xăng dầu.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài đăng nà. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 26/4/2024 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.66836545/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

178 lượt xem

Dự thảo Thông tư

Ngày nhập

29/03/2024

Đã xem

178 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Công Thương

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com