Theo dõi (1)

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản

Ngày đăng: 15:31 27-12-2021 | 1736 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản, tổ chức quản lý, giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: trường hợp tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản, trình tự, thủ tục đối với hoạt động: cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá, xử lý giấy phép nhập khẩu thủy sản sống bị mất/hỏng/có thay đổi thông tin; sửa đổi quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng và thợ máy tàu cá...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

     Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: trường hợp tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thủy sản, trình tự, thủ tục đối với hoạt động: cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, cấp lại thẻ, dấu kỹ thuật đăng kiểm viên tàu cá, xử lý giấy phép nhập khẩu thủy sản sống bị mất/hỏng/có thay đổi thông tin; sửa đổi quy định về chứng chỉ chuyên môn của thuyền trưởng, thuyền phó, máy trưởng và thợ máy tàu cá…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu thủy sản, tổ chức quản lý, giám sát an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nêu trên.

     Toàn văn Dự thảo và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 05/01/2022 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

27/12/2021

Đã xem

1736 lượt xem

Nội dung trọng tâm cần góp ý của Dự thảo

Ngày nhập

27/12/2021

Đã xem

1736 lượt xem

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

27/12/2021

Đã xem

1736 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 3

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com