Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày đăng: 14:08 16-11-2021 | 1551 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thực phẩm nông, lâm, thủy sản.,

Phạm vi điều chỉnh

Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: điều kiện đối với các cơ sở thuộc danh sách ưu tiên; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP với một số cơ sở cụ thể, hệ thống mã số áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

      Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về: điều kiện đối với các cơ sở thuộc danh sách ưu tiên; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; biên bản thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP với một số cơ sở cụ thể, hệ thống mã số áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

     Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

     Toàn văn Dự thảo, Tờ trình và Phụ lục được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 03/12/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

     Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

     Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại:024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

     Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến DTTT về thẩm định cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Thông tư về thẩm định cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Tờ trình về thẩm định cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục II

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục III

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục IV

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục V

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục VI

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Dự thảo Phụ lục VII

Ngày nhập

16/11/2021

Đã xem

1551 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 10

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Thông tư

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com